Filosofie

In mijn dagelijks leven ben ik verpleegkundige. Ik heb jarenlang in de revalidatiezorg gewerkt. Het belangrijkste was om je te focussen op de mogelijkheden van de zorgvrager en niet op de beperkingen.
Zo ga ik eigenlijk ook te werk als ik onderdelen selecteer voor een luidspreker.
Veel merken kiezen voor speakerunits, die wellicht aantrekkelijk zijn qua aanbod of qua looks, en passen de filter dusdanig aan, zodat frequentiegebieden waar de driver, of de hele speaker, door de mand valt, gemaskeerd worden.
Ik ga zo niet te werk. Ik luister veel naar speakers en drivers, selecteer ze op goede eigenschappen. Vervolgens haal ik ze in huis, bouw ze in een testbehuizing of een open baffle constructie, geef ze een brede frequentie range en ik ga luisteren.
Ik luister dan naar de potenties. Ik probeer met diverse muziekfragmenten erachter te komen waar de speakerdriver in uitblinkt, qua detail, warmte, natuurlijkheid in stemmen, rust, etc. Vervolgens maak ik zo mooi mogelijke combinaties, zodat de drivers elkaar uiteindelijk perfect zullen gaan aanvullen. Waar ze definitief elkaar zullen omarmen wordt dan uitgangspunt voor de ontwikkeling van het scheidingsfilter.
Ook wordt een idee gevormd over hoe de kast en/of de baffle opgebouwd gaan worden, om de drivers het best tot hun recht te laten komen.
Wanneer de ruwbouw hiervoor klaar is, wordt het filter nog verder gefinetuned, qua balans in rendement, maar ook met welke onderdelen de drivers elkaar het beste aanvullen. Een verschil in waarde van een paar tienden microfarad of millihenry kan er wel voor zorgen dat een driver precies het geluid geeft dat ik wel of niet zoek.
Ook wordt het effect van de speakerkast beoordeeld en waar nodig wat aangepast qua demping, poorten, etc. Ik gebruik een stethoscoop om te onderzoeken hoe de geluidsgolven zich binnen in de speakerkast gedragen.
Ik probeer zo veel mogelijk op gehoor te doen. Op het moment dat ik de speaker prettig vind klinken en mij 100% aangetrokken voel tot de muziek, dan is de speaker klaar. Luisteren heeft bij mij de voorkeur boven meten.
Er wordt vaak aan mij gevraagd waarom ik geen meetprogramma's gebruik. Het geluid wordt dan opgevangen door een meetmicrofoon die van zichzelf een bepaalde karakteristiek heeft, het programma geeft een curve weer die ik dan visueel moet interpreteren. Uiteindelijk is de luidspreker bedoeld om naar te luisteren en het mooie is om een bepaalde emotie op te wekken.
In de zoektocht naar het filter voor de luidspreker die gehoormatig klopt heb ik dus mijn oren nodig en verder niks. Okee, een frequentiegenerator.
Vorige       Home       Volgende